Tháng 09 năm 2023

 

Chào mừng những người bạn đến với website cá nhân  của tôi. Website này dùng để liên lạc với các em sinh viên và với các bạn bè đồng nghiệp.
Mọi chi tiết có thể liên hệ: buihongquan@gbd.edu.vn/ buihongquan@siamb.vn
Cấu trúc của website rất đơn giản là 1 trang mở. Các em sinh viên học môn nào có thể tải bài giảng ở vị trí tương ứng. Các em có yêu cầu gì thêm có thể gửi mail.
Website cũ: Dr. Bùi Hồng QuânBùi Hồng Quân sẽ được chuyển sang nơi mới.
FB: https://www.facebook.com/quanhuuco

Rau sạch chuẩn hữu cơ: http://muataivuon.com

KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP KỸ SƯ

Giáo trình bài giảng, đề cương, rubric, CLO, bài tập đều có ở link dưới đây:Link đề cương | bài giảng

VI SINH THỰC PHẨM

Giáo trình bài giảng, đề cương, rubric, CLO, bài tập đều có ở link dưới đây:Link bài giảng

CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM

Giáo trình bài giảng, đề cương, rubric, CLO, bài tập đều có ở link dưới đây:Link bài giảng

THỰC VẬT DƯỢC


Giáo trình bài giảng, đề cương, rubric, CLO, bài tập đều có ở link dưới đây:http://www.mediafire.com/folder/2zcrjy597g7ik/Thuc_vat_duoc

KỸ THUẬT PHẢN ỨNG SINH HỌC (IUH)


Giáo trình bài giảng, đề cương, rubric, CLO, bài tập đều có ở link dưới đây:http://www.mediafire.com/folder/6b3q0hi2enbxy/Ky_thuat_phsn_ung_sinh_hoc

Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp (IUH)


Giáo trình bài giảng, đề cương, rubric, CLO, bài tập đều có ở link dưới đây:http://www.mediafire.com/folder/hm69t86mbj9rr/He_thong_quan_ly_chat_luong_nong_nghiep

THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

Các bạn có thể tham khảo giáo trình tại địa chỉ: https://sites.google.com/site/drbuihongquan/3-giao-trinh-bai-giang/1-tin-hoc-ung-dung-trong-nganh-sinh-hoc


ANALYTICAL TECHNIQUES IN  MIROBIOLOGY (IUH)


SyllabusRequirments Lưu ý 2 ngành bài giảng khác nhau
Texbook and References
Remember: These powerpoint presentations are for a lecture guide and should NOT be considered complete notes for the course. Read the textbook! Review the study guides! Use the website. Take notes in addition to the below and above files.

ANALYTICAL TECHNIQUES IN FOOD MIROBIOLOGY (TDT)SyllabusRequirmentsPowerpoint presentations (these are powerpoint files, updating will be done throughout semester)

Texbook and References
Remember: These powerpoint presentations are for a lecture guide and should NOT be considered complete notes for the course. Read the textbook! Review the study guides! Use the website. Take notes in addition to the below and above files.

Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Tất cả bài giảng, giáo trình, câu hỏi ôn tập thường kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ, Các bạn có thể tham khảo giáo trình tại địa chỉ: 


KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Tất cả bài giảng, giáo trình, câu hỏi ôn tập thường kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ, Các bạn có thể tham khảo giáo trình tại địa chỉ: https://www.mediafire.com/folder/wv56719osy0r3/Kiem_dinh_san_pham_nong_nghiep

HÓA SINH Y DƯỢC (NGÀNH Y DƯỢC)

Tất cả bài giảng, giáo trình, câu hỏi ôn tập thường kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ, Các bạn có thể tham khảo giáo trình tại địa chỉ: https://www.mediafire.com/folder/262fd25ix1p2a/Hoa_sinh_y_hoc


sinh học tế bào và di truyền học (NGÀNH Y DƯỢC)

Tất cả bài giảng, giáo trình, câu hỏi ôn tập thường kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ, Các bạn có thể tham khảo giáo trình tại địa chỉ: https://www.mediafire.com/folder/oxy2s2ol74d4t/Te_bao_hoc_va_di_truyen_hoc

Lưu ý: Đã cập nhật câu hỏi ôn tập cuối kỳ phần phân chia tế bào.

SINH HỌC PHÂN TỬ (NGÀNH Y DƯỢC)

Tất cả bài giảng, giáo trình, câu hỏi ôn tập thường kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ, Các bạn có thể tham khảo giáo trình tại địa chỉ: Link bài giảng sinh học phân tử (ngành y dược)

VI SINH ĐẠI CƯƠNG (NGÀNH Y DƯỢC)

Các bạn có thể tham khảo thêm tại địa chỉ facebook: https://www.facebook.com/groups/1627698660809958/
Bài giảng vi sinh đại cương cho sinh viên ngành y dược có thể download theo các đường link sau:


Video về cơ chế miễn dịch

  • Bài 8: Phản ứng huyết thanh Tiếng việt   - Tiếng Anh
  • Bài 9: Phản ứng quá mẫn Tiếng việt   - Tiếng Anh
  • Bài 10: Sự đề kháng kháng sinh ở vi khuẩn Tiếng việt   - Tiếng Anh
Tham khảo thêm: Bài giảng của Cô Chi Mai và Thầy Phạm Hùng Vân
  • Bài 11: Vi khuẩn gây bệnh đường ruột Tiếng việt   - Tiếng Anh
  • Bài 12: Vi khuẩn gây bệnh lây qua đường tình dục Tiếng việt   - Tiếng Anh
  • Bài 13: Vi khuẩn gây bệnh lây qua đường không khí Tiếng việt   - Tiếng Anh
  • Bài 14: Vi khuẩn gây bệnh ngoài da Tiếng việt   - Tiếng Anh
  • Bài 15: Virus gây bệnh Tiếng việt   - Tiếng Anh
Khóa phân loại của Beygey:
- Giới thiệu về lịch sử.
- Giới thiệu về cấu trúc của khóa phân loại.
- Cách sử dụng.
Tham khảo tiếng việt: Download
Tham khảo tiếng anh: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus